W dniach od 07.05 do 31.05.2019r. w godz. 800 – 1600

przyjmowane będą zgłoszenia dzieci na okres dyżuru wakacyjnego 01 – 19.07.2019 r.

Dzieci na dyżur wakacyjny przyjmowane są w miarę wolnych miejsc – decyduje kolejność zgłoszeń.

Pierwszeństwo posiadają dzieci z Przedszkola nr 84.